Autotransplantatie

Bij Tandheelkundig Expertise Centrum - Alkmaar bieden we een gespecialiseerde behandeling aan, bekend als autotransplantatie. Onze ervaren orthodontisten leiden dit proces, dat helpt bij het oplossen van bepaalde mondproblemen.

Wat is Autotransplantatie?

Autotransplantatie is een procedure waarbij een tand of kies van de ene plek in de mond naar een andere wordt verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kies van de bovenkaak wordt getransplanteerd naar een plek in de onderkaak waar een kies ontbreekt. Een cruciale voorwaarde is dat de verplaatste tandkiem tijdens de behandeling zo goed mogelijk intact blijft.

Wanneer is een Autotransplantatie nodig?

Autotransplantatie kan nuttig zijn als één of meerdere tanden of kiezen niet aanwezig zijn of als een tand of kies door een ongeval verloren is gegaan. De meest voorkomende autotransplantatie is de verplaatsing van een kleine kies uit de bovenkaak naar de plek van een ontbrekende kies in de onderkaak. Deze behandeling is alleen geschikt voor kinderen in de groei, meestal tussen de 11 en 17 jaar.

Hoe verloopt een Autotransplantatie behandeling?

De behandeling wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. Eerst wordt er een opening gemaakt in de kaak voor de nieuwe tand. Vervolgens wordt de tand voorzichtig uit de kaak gehaald en direct op de nieuwe plek gezet en vastgezet met een langzaam oplossende hechting. Zodra de tand goed is vastgegroeid, positioneert de orthodontist de tand op de juiste plek met behulp van een beugel.

Nazorg na Autotransplantatie

Na de behandeling is het belangrijk om de eerste zes weken geen harde dingen te kauwen, om zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan, en om de mond goed schoon te houden. Het is normaal dat er een lichte zwelling van de wang, een temperatuursverhoging en een beperkte mondopening ontstaat. Deze ongemakken nemen gewoonlijk na 3 tot 5 dagen weer af.

 

    

 

 

.

Tandheelkundig Expertise Centrum - Alkmaar
Comeniusstraat 6
1817 MS
Alkmaar
Za
Gesloten